Sosiokulttuurinen vastuullisuus

Hotelli Punkaharju on sitoutunut noudattamaan Visit Finlandin Kestävän matkailun periaatteita.

Paikallisen kulttuuriperinnön suojeleminen ja vaaliminen, elinvoimaisuuteen vaikuttaminen. Matkailuelinkeino ei aiheuta toimillaan kulttuuriperinnön häviämistä.

Vaalimme alueemme kulttuuriperintöä. Tavoitteemme on kulttuurin aito ja kunnioittava esittäminen, elvyttäminen, ylläpitäminen ja vahvistaminen. Ymmärrämme myös, että kulttuurit ovat aina kehittyneet vuorovaikutuksessa ja ottaneet oppia toisiltaan.

***

Paikallisen kulttuurin kunnioittaminen ja aitous kulttuurin hyödyntämisessä.

Suojelemme alueemme ympäristöä, maisemia ja luonnon monimuotoisuutta. Toimintamme ei ylitä luonnon kantokykyä, vaan turvaa osaltaan hyvän elämän mahdollisuudet ja puhtaan toimintaympäristön säilymisen alueellamme. Huolehdimme myös eläintemme hyvinvoinnista ja arvokkaasta kohtelusta.

***

Hyvinvointia ympäröivälle yhteisölle; osallistaminen ja vuorovaikutus paikallisten kanssa.

Tuemme alueemme tuotteita, palveluita ja yrityksiä, ja tavoitteemme on työllistää paikallisia ihmisiä. Suosimme suomalaisista raaka-aineista tehtyä ruokaa. Osallistamme asukkaita ja yrityksiä heitä koskevissa asioissa.

Kehitämme matkailua yhteistyössä muiden alueemme ja alamme toimijoiden kanssa. Yhdessä voimme paremmin vaikuttaa yhteiskunnan ja matkailun tulevaisuuteen. Haluamme, että alueellamme on hyvä asua ja vierailla nyt ja tulevaisuudessa, joten teemme päätöksiä, jotka ovat kestäviä myös tuleville sukupolville. Kohtelemme kaikkia kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti, ja harjoitamme vain reilua ja rehellistä kaupankäyntiä.

Huolehdimme paikallisten asukkaiden, henkilökuntamme ja vieraittemme turvallisuudesta sekä lain ja viranomaisten määräysten noudattamisesta. Kun kehitämme palveluitamme ja tuotteitamme laatu edellä, luomme edellytyksiä oman toimintamme jatkuvuudelle.

***

Paikallisyhteisön kunnioittaminen ja arvostaminen, paikallisyhteisön integrointi.

***

Paikallisen työvoiman palkkaaminen ja työntekijöiden oikeuksien huomioiminen.

***

Lähiruoan suosiminen.

***

Paikallisten tuotteiden kuten matkamuistojen sekä paikallisten palveluiden suosiminen.

Hotelli Punkaharjun puodista löydät kauniit paikalliset käsityöt niin puusta kuin metallista sekä tarkoin valitun kokoelman kotimaisten ja paikallisten käsityötaiteilijoiden tuotteita: koruja, taidetta ja käyttöesineitä. Täältä tavoitat tietysti myös hotellin keittiössä valmistetut herkulliset ruokatuotteet, kuten granolan ja hotellin suositun siemenpuuron, vaikkapa mökille mukaan viemisiksi tai tuliaiseksi. Myynnissä myös muita paikallisia herkkuja.

***

Paikallisuuden, paikalliskulttuurin ja / tai suomalaisuuden näkyminen markkinoinnissa (totuudenmukaisesti).

***

Paikallisten elementtien hyödyntäminen matkailutuotteissa.

***

Matkailun hallinta ja rajojen luominen.

***

Perinteisten elinkeinojen ja matkailun tarpeiden sovittaminen (esim. maankäyttö).

***

Yhteistyön ja osallisuuden rakentaminen.

***

Yhteisön sisäisiin rakenteisiin kohdistuvien matkailun vaikutuksien todentaminen.

***

Viestintä ja asiakkaan näkökulma. Yritys viestii asiakkaille vastuullisuudesta ja pyrkii näin saamaan heidät toimimaan vastuullisemmin.

Viestimme alueellamme rohkeasti matkailun vastuullisista teoista sekä tulevista suunnitelmista ja visioista. Haluamme, että Suomen kestävä matkailu tunnetaan maailmalla. Kerromme avoimesti onnistumista, mutta myös haasteista.

***

Sidosryhmäyhteistyöhön ja yhteistyökumppanien valinta: yritys valitsee yhteistyökumppaneiksi samaa arvomaailmaa noudattavia toimijoita.

***

Tasavertaisuus/ tasa-arvoisuus/ esteettömyys esim. henkilöstön/ asiakkaiden jne. kohtaamisissa ja kohtelemisessa (mukaan lukien erityiskohderyhmät kuten LGBTQ).

Hotelli Punkaharju on osa We Speak Gay yhteisöä ja täten sitoutuneet kohtelemaan kaikkia työntekijöitämme, vieraitamme ja alueemme asukkaita kunnioittavasti ja yhdenvertaisesti sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, ikään, kansalaisuuteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Otamme ihmisten erityistarpeet huomioon toiminnassamme. We Speak Gay yhteisön jäsenenä olemme rakentamassa Suomesta empaattisempaa ja osallistavampaa yhteiskuntaa kouluttamalla, opastamalle ja kannustamalla henkilöstöämme toimimaan vastuullisesti.