Taloudellinen vastuullisuus

Hotelli Punkaharju on sitoutunut noudattamaan Visit Finlandin Kestävän matkailun periaatteita.

Matkailusta muodostuvan tulon jääminen alueelle paikallisten yhteisöjen ja yksilöiden hyväksi.

Paikallistalouden tukeminen on meille tärkeää ja kerromme mielellämme punkaharjulaisten yrittäjien palveluista asiakkaillemme. Suosittelemalla ja käyttämällä paikallisia palveluita tuemme alueen yrittäjien toimintaa.

***

Paikallisten työllistäminen.

Yrityksemme kokoaikaiset työntekijät ovat paikallisia ja naapurikuntalaisia. Monet työntekijöistämme ovat myös muuttaneet paikkakunnalle työn perässä. Näin pyrimme pitämään huolta alueemme elinvoimaisuudesta.

***

Matkailuteollisuuden integroituminen paikallisyhteisöön, jotta hyöty jakautuu alueelle.

***

Kestävien investointien toteuttaminen (hiilijalanjälki ym.) ja yritystoiminnan pitkäjänteisyys.

***

Yritystoiminnan läpinäkyvyys.

***