Ilona Valkonen – Urban Fable

Esillä hotellin päärakennuksessa 26.5.-24.10.2021.

Inhimillisten piirteiden siirtäminen eläimiin, kasveihin ja rakennuksiin yhdistää Hotelli Punkaharjun tiloihin levittäytyvää näyttelyä. Mukana on teoksia Valkosen maalaustyöskentelystä viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Uusimmat, tätä näyttelyä varten toteutetut teokset, yhdistävät kokonaisuuden ajankuvalliseksi faabeliksi. Jos maalauksia voi ajatella monimerkityksellisinä sanoina, niin nyt niillä kerrotaan aivan uusi tarina. Maalausten kuvakieltä jatkaa hotellin väritys ja 1800-luvulta tsaarin ajoilta asti peritty tilojen rytmitys. Urban Fable -nostaa esiin elegantin mutta samaan aikaan myös armottoman maailmankuvan. Jokainen kohtaa pelkonsa omalla kapasiteetillaan. Teoksista voi myös löytää lohdullisuutta.

Maalarina Ilona Valkonen (s.1980) on samanaikaisesti kiinnostunut käyttämään hyvin perinteisiä materiaaleja ja toisaalta laajentamaan maalaukseksi miellettävien ilmiöiden kenttää ja esittämistapoja. Hänellä on analyyttinen tutkimusote joka rinnastaa menneisyyttä tulevaan. Maalauksen lisäksi Valkonen työskentelee kollegiaalisen kuratoinnin ja kansainvälisestikin kiertäneen performanssikonseptin, Vieno Motorsin, parissa. Hänen teoksiaan on mm. Wihurin ja EMO-säätiön, Aineen taidemuseon, HAMin sekä valtion kokoelmissa. Taiteilijan työskentelyä on näyttelyn valmistumisen aikana tukenut Svenska kulturfonden. Tack.

Tiedustelut:
http://www.ilonavalkonen.com/